Ľahká plávajúca podlaha  

má roznášaciu vrstvu z veľkoformátových ľahkých dosák s viacerými vrstvami spájaných zvyčajne na pero a drážku, uložených voľne na akustické dosky Steprock HD, Dachrock, ktoré tvoria pružnú izolačnú vrstvu.

Akustické izolačné dosky Steprock HD kladieme na rovnú stropnú konštrukciu (s max. nerovnosťou podkladu ± 2 mm/2 m) tak, aby medzi doskami nevznikly žiadne škáry. Na akustické dosky priamo kladieme dosky OSB na pero a drážku v dvoch vzájomne kolmých vrstvách, ktoré sú spojené buď skrutkovaním, lepením alebo sponkovaním. Medzi dosky OSB Superfinish doporučujeme vložiť separačnú vrstvu z PE fólie, ktorá zabraňuje prípadnému vŕzganiu. Hrúbku dosiek volíme s ohľadom na úžitkové zaťaženie. Pre obytné miestnosti doporučujeme dosky hrúbky 2x15 mm alebo 2x18 mm. Roznášacia doska musí byť dilatovaná od okolitých stien. Pre zachovanie rovnomernej tuhosti v strede a na kraji je nutné okraj dosiek OSB podložiť stužujúcim pásikom dosky OSB a hobry o šírke max. 100 mm. 

 

podlaha-1  

1. Podkladná vrstva

 

podlahy musí byť suchá, čistá a predovšetkým rovná.

podlaha-2  

2. Položenie dilatačného okrajového pásika Steprock

 

okolo obvodových stien miestnosti.

podlaha-3  

3. Vyztuženie okraja podlahy

 

Pokládáme podkladný okrajový pásik o šírke 100 mm po obvode steny miestnosti, ktorý sa skládá z:

A) STEICO standard (v hrúbke do vyrovnania výšky akustickej izolácie Steprock HD)

B) z pásiku 1 x OSB

podlaha-4
podlaha-5  

4. Pokládka akustických dosiek Steprock HD

 

Na vyrovnanú stropnú konštrukciu pokládáme akustickú izolačnú vrstvu z kamennej vlny Steprock HD na vazbu.

 

podlaha-6  

5. Pokládka roznášacích dosiek OSB - 1. vrstva

 

Na akustické dosky položiť spodnú vrstvu z dosiek OSB SUPERFINISH (pero a drážka) kolmo na podélnu stranu akustických dosiek a uchytit dosku k okrajovému podkladnému pásiku z OSB dosky.

 

podlaha-7  

6. Pokládka roznášacích dosiek OSB - 2. vrstva

 

Hornú roznášecí vrstvu z OSB SUPERFINISH (pero a drážka) uložiť kolmo na spodnú OSB dosku z dôvodu rovnomernej tuhosti roznášacej vrstvy podľahy. Dosky vzájomne spájame skrutkovaním, lepením alebo sponkovaním.

Medzi dosky OSB Superfinish doporučujeme vložiť separačnú vrstvu z PE fólie, ktorá zabraňuje prípadnému vŕzganiu.

podlaha-8  

7. Pokládka nášľapnej vrstvy

 

Na roznášacú vrstvu OSB dosiek pokládáme laminátovú podlahu, vlysy, parkety, PVC, koberec, keramickú dlažbu apod.